Συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων στα πλαίσια του έργου CO-GREEN