4ο ΓΕΛ Καρδίτσας: Ημέρες λογοτεχνίας. Καρδιτσιώτες λογοτέχνες & τα έργα τους: Μια πρώτη καταγραφή