Αγορή (Ρούλα) Κουκουμτζή: «Φράχτης στις σπουδές της νεολαίας η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής»