Εργασίες συντήρησης και καθαριότητας στα Λουτρά Σμοκόβου – Ραντεβού στις 2 Ιουνίου