Γιώργος Κωτσός: «Στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα»