Δήμος Καρδίτσας: Δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών σε δόσεις