Με επιτυχία το 3ο θεματικό ζωντανό εργαστήρι για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα