Εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη