Ενημέρωση για την αντισύλληψη στην εφηβεία και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα στο 1ο ΕΠΑΛ Παλαμά