Πρόγραμμα Υποψήφιου Βουλευτή της Ν.Δ. Αριστοτέλη Σπάνια