ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Σοφάδων Σχέδιο Erasmus+ 2021-1-ELD1-ΚΑ122-VET-000030858