Την μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τίμησε η Καρδίτσα