Με επιτυχία η ημερίδα με θέμα: «Επιπτώσεις των κορακοειδών σε αστικό περιβάλλον – Η περίπτωση του πάρκου Παυσίλυπου στην Καρδίτσα»
-Από το ΚΕΠΕΑ Μουζακίου και την ΟικόΣφαιρα