Εκσκαφές και θεμελίωση του πολυχώρου κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Καρδίτσας
-Σε δημοτικό οικόπεδο στη συνοικία Καμινάδων