Ενημερωτική δράση & διδακτικές επισκέψεις του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας