Αγορή (Ρούλα) Κουκουμτζή: «Μαζί με τους συγχωριανούς μου»