Πανηγυρική η έναρξη της 30ης Πολιτιστικής Συνάντησης Παιδιών στο Μουζάκι