Εκδήλωση μνήμης και τιμής επί τη συμπληρώσει 40 χρόνων από της κοιμήσεως του Γέροντος Γαβριήλ Διονυσιάτου