Την ημέρα λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τίμησε η Καρδίτσα