Αγορή (Ρούλα) Κουκουμτζή: Δεν ξεχνούμε, όχι στη λήθη!