Φώτης Βρέκος: «Για μία Ελλάδα και μία Καρδίτσα με γερές βάσεις, προοπτική και σταθερότητα»