Μνημόνιο Συνεργασίας της ΠΔΕ Θεσσαλίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πραγματοποίηση Καινοτόμου – Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον