Γιώργος Κωτσός: «Η ψηφιακή διακυβέρνηση οδηγεί σε μία πιο δυναμική οικονομία»