Ορκίστηκαν 5 υπάλληλοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Παλαμά