Συνεδριάζει στη Λίμνη Πλαστήρα η Επιτροπή Καθοδήγησης & Ομάδα Συντονισμού για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων -Eνδέχεται να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, εφόσον το επιτρέψει το πρόγραμμά του, καθώς στις 11/5 επισκέπτεται τη Θεσσαλία