Ορκίστηκαν 11 υπάλληλοι του «Βοήθεια Στο Σπίτι» Δήμου Μουζακίου -Οι 9 είναι επιτυχόντες ΑΣΕΠ και δυο υπέγραψαν σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.