Νέα συνεργασία Εφορίας και Airbnb – Απευθείας στο Ε2 τα εισοδήματα από μισθώματα