Φορέας Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού συστήνεται στην Π.Ε. Καρδίτσας