Γιώργος Κωτσός: «Υπέρτατη υποχρέωση μας, η αμυντική θωράκιση της χώρας μας»