Γιώργος Κωτσός: «Σε 4 χρόνια μειώσαμε την ανεργία κατά 7 μονάδες»