Α. Σκόνδρα: Έχουμε σχέδιο και όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος