Η Καρδίτσα τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά
-Με καταθέσεις στεφάνων, συγκέντρωση και πορεία