Επισκέψεις του υποψ. Βουλευτή της ΝΔ Αριστοτέλη Σπάνια