Με επιτυχία η εκδήλωση για το νερό της ΤΕ Καρδίτσας του ΚΚΕ