Δήλωση Νεοεκλεγέντος Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου Αστέριου Γ. Βασιλάκου