Μαθητές του ERASMUS στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας Κωστή Νούσιο