Γιώργος Κωτσός: «Έργο ζωής για την ευρύτερη περιοχή, το έργο του ΤΟΕΒ Υπέρειας – Ορφανών Καρδίτσας»