Ενημερωτική δράση για το σχολικό εκφοβισμό στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων