ΑΝΚΑ: Συνάντηση γνωριμίας – δικτύωσης μεταξύ των ωφελούμενων του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών