Υπεγράφη Πρωτοκόλλο Συναντίληψης & Συνεργασίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως με το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας