Τοποθετούνται πινακίδες κάθετης σήμανσης στην Μυρίνη
-Στην Κοινότητα βρέθηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος