Χρηματοδότηση από το Υ.Π.ΕΝ. διεκδικεί ο Δήμος Μουζακίου για δίκτυο μονοπατιών