Α. Σκόνδρα: Οι ανάγκες του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια, εντιμότητα και σοβαρότητα.