Δήμος Μουζακίου: Υπογράφτηκε σύμβαση προϋπ. 232.880 ευρώ για αναβάθμιση υποδομών σε Μουζάκι – Μαυρομμάτι – Μαγουλίτσα – Λαζαρίνα