Συμμετοχή 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας σε δίκτυο σχολείων και πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο