Απάντηση στη διοίκηση του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού σχολείου