Αγορή (Ρούλα) Κουκουμτζή: “Μητσοτάκης άνοιξε το δρόμο,, Μητσοτάκης τιμά και υποδέχεται τη Χούντα”