Ο Δήμος Καρδίτσας φωτίζει «μπλε» τον έφιππο Ανδριάντα Ν. Πλαστήρα για την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής