Ασ. Σκόνδρα: Κοινωνική πολιτική για όλους και την επόμενη τετραετία