Κλειστές υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας λόγω μεταφοράς στο νέο Δημαρχείο